Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Sobota, 16. December 2017

Dnes má meniny
Albína
Zajtra má meniny
Kornélia
Počasie

Starobe sa nevysmievaj, lebo k nej smeruješ

 Starobe sa nevysmievaj_1

Staroba je veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili, tešiť sa z toho, čo prežívajú ľudia okolo nás. Môže byť bremenom, ale aj darom. 

Podstatné je, aký postoj zaujal človek voči starobe – či ju prijal, alebo sa bráni a popiera ju. Starší občania sú dnes neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti, nositeľmi skúsenosti, zručnosti, životnej múdrosti, tradícií. Sú aj tvorcami našej histórie i súčasnosti. Sú prínosom pre celú spoločnosť. Celý náš život musí byť prípravou na starobu. Ak chceme aktívne starnúť, nemôžeme všetko iba kritizovať.  Nesmieme pociťovať nevďačnosť, nenávisť ani voči tým, ktorí na nás zabudli. Nedopusťme, aby naša staroba sa stala ufrflanou diagnózou. Poznáme 5 stratégií zvládania staroby:

  1. Konštruktívnu stratégiu – človek ostáva aktívny, má radosť zo života, nechýba mu humor, rozvíja svoje záujmy a udržuje dobré vzťahy s ľuďmi.
  2. Stratégia závislosti – ľudia majú sklon k pasivite, závislosti na druhých, nemajú ambície, nevedia sa rozhodnúť.
  3. Obranná stratégia – prejavuje sa prehnanou aktivitou, reagujú podľa zvykov a sú pedantní.
  4. Stratégia hostility – dávajú všetko za vinu ostatným. Sú podozrievaví, agresívni, stále sa sťažujú.
  5. Stratégia sebanenávisti – agresia je obrátená voči sebe. Sú na seba veľmi kritickí a smrť vnímajú ako vyslobodenie z neúspešného živote.

V závere prednášky použila pani Veronika Neslušanová citát z myšlienok kňaza Antona Hlinku, ktorý seniorom k radostnému a spokojnému životu napísal: „Plnosť života sa dosahuje dávaním, veľkosť službou, radosť sebazapieraním, pokoj odpúšťaním, šťastie vzájomnou pomocou. Osloboďme sa od závisti a nenávisti, hnevu a žiarlivosti, nedotklivosti a smútku, lenivosti a prospechárstva...“

Majme zmysel pre humor a dobrodružstvo, citovú vyrovnanosť a stálosť nálady, umenie tešiť sa i z malých vecí a schopnosť neofrflať to, čomu sa aj tak musíme venovať.

V druhej časti prednášky naši seniori si vyskúšali pamäťové cvičenia. Dopĺňali príslovia, prirovnania a hľadali významy niektorých slov napr. čelo – časť hlavy, čelo – hudobný nástroj a čelo – začiatok sprievodu.

V tretej časti sa ujala slova pani Ľudmila Kadašiová, upozornila, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí trpia demenciou, Alzheimerom, preto treba pamäť neustále cvičiť. Máme si všímať ľudí. Ak stretneme človeka, ktorý nevie nájsť napr. kostol, alebo dom, v ktorom býva, máme sa obrátiť a hľadať pomoc v Domove pokoja Žofie Bosniakovej.
Pozvala na vianočný punč, ktorý bude každú nedeľu popoludní počas adventu na Námestí sv. Floriána.

Aký milý tvor je človek – ak je človekom...

 

Starobe sa nevysmievaj, lebo k nej smeruješ

Autor: grécky dramatik Menandros (*343 p.n.l  - + 262 p.n.l)
Prednáška s besedou 15. 11. 2017 v Obecnom dome
Prednášali: Veronika Neslušanová, Ľudmila Kadašiová

Text: Mgr. Kamila Dubovická

Foto: Irena Poljaková