Website TemplatesJoomla TemplatesWeb Hosting
Informácie o obci
Adresa:
Obecný úrad
Teplička nad Váhom
Nám. sv. Floriána 290/2
013 01 Teplička nad Váhom
tel: 041 / 598 21 28
fax: 041 / 598 22 96
všetky kontakty ->

Úradné hodiny:

pondelok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
utorok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
streda 7:00- 11:00
  12:00- 17:00
štvrtok 7:00- 11:00
  12:00- 15:00
piatok 7:00- 11:00
  12:00- 13:00
počet obyv.: 4 292
rozloha: 1 088 ha
starosta: Ing. Viliam Mrázik
Meniny
Sobota, 16. December 2017

Dnes má meniny
Albína
Zajtra má meniny
Kornélia
Počasie
feed-image

Školská jedáleň

Školská 491/18A, 013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 50645935
DIČ: 2120409027

Riaditeľka: Barbora Sládková

telefón: 041/59 82 250
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.


Oznam o odhlasovaní

Oznamujeme našim stravníkom, že na dni:

20.12.2017

21.12.2017

22.12.2017

sa dá strava odhlásiť najneskôr v utorok 19.12.2017 do 13,00 hod.

 

Oznam školskej jedálne - vydávanie desiat

skolska jedalen_1 

Ako vedúca školskej jedálne by som hlavne chcela veľmi poďakovať za novú ŠJ, ktorá všetkým deťom spríjemňuje čas strávený počas obedov. Keďže máme teraz také pekné priestory, bola by škoda ich nevyužiť aj v iný čas. Preto sme od septembra zaviedli vydávanie desiat aj pre žiakov základných škôl.

Čítať celý článok...

 

OZNAM ŠJ

Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskom roku 2017/18, treba aby prišli od 21. augusta 2017 v čase od 8:00 do 14:00 pre šeky do novej školskej jedálne. Platba za stravné musí byť uhradená do 25. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac (napr. do 25. septembra na mesiac október) z toho dôvodu, že ku koncu mesiaca musí mať evidovanú platbu, inak mu strava nebude vydaná.
Platba sa môže realizovať len cez internet banking alebo poštovou poukážkou na číslo účtu: SK49 0200 0000 0037 6387 0956, nie priamym vkladom na účet.
V ŠJ funguje elektronický systém výdaja stravy cez čipové karty. Noví stravníci si môžu zakúpiť čipovú kartu taktiež od 21. augusta 2017 v čase od 8:00 do 14:00. Cena za čipovú kartu je 6,20 Euro. Po skončení stravovania a vrátení nepoškodeného čipu sa poplatok vráti.
V prípade, ak si stravník zabudne čipovú kartu, musí si vyžiadať náhradný stravný lístok. Stratu čipu treba nahlásiť u vedúcej ŠJ, čipová karta bude zablokovaná a stravníkovi sa aktivuje nová čipová karta za poplatok 6,20 Euro.

 

Voľné pracovné miesto

Vyhlasovateľ:
Školská jedáleň, Školská 491/18A, Teplička nad Váhom

Pracovná pozícia:
Kuchár/kuchárka.

Plat:

Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. odmeňovanie pri výkone práce vo verejnom záujme a prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z.z.

Vzdelanie:
Vyučený/á v odbore

Termín nástupu:
september 2017 (doba určitá)

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu:

Školská jedáleň, Školská 491/18A, 01301 Teplička nad Váhom
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
tel.041/59 82 250

 

Vnútorný predpis č.1/2017

Vnútorný predpis č.1/2017
Školskej jedálne, Školská 491/18A 013 01 Teplička nad Váhom
Pokyn k úhradám a vyúčtovaní stravného v Školskej jedálni,
Školská 491/18A 013 01 Teplička nad Váhom

I.Úvodné ustanovenia
Táto vnútorná smernica upravuje podmienky a postup pri úhradách a vyúčtovaní stravného v školskej jedálni.

II. Úhrada nákladov
1. Úhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred od 15.-tého do 25.-tého dňa v mesiaci a to:

a) formou poštového peňažného poukazu
b) bankovým prevodom

Potvrdenie o zaplatení strave treba odovzdať v ŠJ najneskôr posledný deň v mesiaci. Ak platí rodič stravu priamo zo svojho účtu uvádza meno žiaka – stravníka (nie rodiča) a variabilný symbol z poštovej poukážky.

2. Ak rodič v stanovenom termíne a ani po výzve nezaplatí úhradu nákladov na stravovanie, jeho dieťa bude vylúčené zo stravovania v školskej jedálni.

3. Stravník (rodič) , ktorý hradí stravu zo svojho účtu, preplatok sa mu vráti priamo na účet, z ktorého hradil stravné, po ukončení stravovania sa v školskej jedálni. Stravník (rodič) je povinný nahlásiť v školskej jedálni, že sa nebude stravovať odo dňa..., telefonicky.

4. Stravník (rodič), ktorý hradí stravu poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, musí si písomne požiadať o vrátenie preplatku, kde poskytne číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený. Žiadosť o vrátenie preplatku je zverejnená na internetovej stránke školskej jedálne.

5. Ak stravník (rodič) nepožiadal o vrátenie preplatku písomne, ani neposkytol číslo účtu, na ktorý mu má byť preplatok vrátený a ani iným spôsobom nespolupracoval vo veci vrátenia preplatku, školská jedáleň bude postupovať podľa ustanovenia §107 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa právo na vydanie plnenia preplatku premlčí za tri roky.

6. Po uplynutí trojročnej premlčacej doby si môže škola tieto preplatky stravného použiť na prevádzkové účely ( prednostne na prevádzkové potreby školskej jedálne)

III. Záverečné ustanovenia
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017

 
Viac článkov...