Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Elektronická úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru obce Teplička nad Váhom uzatvoriť Kúpnu zmluvu na spoluvlastnícky podiel pozemku nachádzajúceho sa v majetku obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum zvesenia: 26. 9. 2023 Zodpovedá: Jana Lazarová