Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

NESPAĽUJME ODPADY! SEPARUJME A KOMPOSTUJME!

NESPAĽUJME ODPADY! 1

Pri spaľovaní odpadov vzniká množstvo škodlivých látok (oxid uhoľnatý, oxidy síry, dioxíny, čpavok), ktoré ohrozujú naše zdravie, ako aj zdravie našich detí a susedov. Spaľovanie záhradného odpadu (konáre, lístie) a odpadu z domácnosti (plasty, guma, textil) zakazuje zákon o odpadoch a zákon o ochrane pred požiarmi. Spaľovaním odpadov nenávratne ničíme hodnotné suroviny, ktoré by mohli byť odovzdané na recykláciu. Preto chráňme naše zdravie, našu prírodu a NESPAĽUJME ODPADY! SEPARUJME A KOMPOSTUJME!

Dátum vloženia: 20. 11. 2019 16:10
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 11. 2019 16:25