Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komunálny odpad a triedený odpad - Snažme sa mať čisto a poriadok nielen doma, ale aj v obci!

Snažme sa mať čisto a poriadok nielen doma, ale aj v obci!

Vážení občania, stojiská výhradne určené na triedený zber komunálneho odpadu si niektorí zamieňajú so skládkami odpadu.
Na fotografiách sú preplnené kontajnery a odpad voľne hodený na zemi, kde ho vietor a zvery roznášajú ďalej. Ak je kontajner plný, k dispozícii je množstvo ďalších na iných stojiskách v obci.
Dôležitá vec je správne triediť a stláčať odpady, hlavne plasty a papier, čím zmenšujeme ich objem.
Na zmesový komunálny odpad slúži čierna nádoba, ktorú má pridelený každý dom.
Je nemysliteľné, aby pri stojiskách na separovaný odpad, kde opakovane lenivosť a ľahostajnosť víťazia nad zdravým rozumom, vznikali takéto situácie.
Počas predvianočného a vianočného obdobia je táto otázka ešte aktuálnejšia. Snažme sa mať čisto a poriadok nielen doma, ale aj v obci! Záleží to na každom z nás.

Dátum vloženia: 16. 12. 2020 14:11
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 12. 2020 14:14
Autor: Veronika Šušková