Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dobrovoľný hasičský zbor

História a činnosť

Boj s nebezpečným živlom sa datuje už v 19. storočí, keď bol v Tepličke založený hasičský zbor 10. júna 1890 

richtárom Jozefom Bolom. Dobrovoľný hasičský spolok v Tepličke nad Váhom patril medzi prvé v okolí Žiliny,

jeho mottom bolo: „Bohu na slávu – blížnemu k pomoci“.

 

Medzi zakladajúcich členov patrili
Jozef Bolo – veliteľ, 
Július Haiman – podveliteľ, 
Ondrej Slota – komandant, 
Martin Zázrivec – hornista.

 

Predseda: Štefan Tkáčik
Veliteľ: Jozef Mravec

celý článok

125. výročie založenia  Oslava 125. výročia založenia zboruŽiacke družstvo po súťaži vo Varíne

Fotogaléria

Lesný požiar

Cvičenie počas pandémie

Dátum: 14. 4. 2022

Dobrovoľný hasičský zbor sa počas pandémie zúčastnil na okrskových taktických cvičeniach pre zabezpečenie akcieschopnosti.

Slávnostná sv. omša pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ

Dátum: 10. 11. 2021

Zostrih zo slávnostnej omše pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ.

Rok 2020 bol pre DHZ výročný

Dátum: 24. 12. 2020

Krásne 130. výročie svojho vzniku si členovia Dobrovoľného hasičského zboru pripomenuli položením venca na miestnom cintoríne.

Spája ich sila a odvaha

Dátum: 9. 4. 2020

Boj s nebezpečným živlom na organizovanej úrovni sa v Tepličke nad Váhom spája s dátumom 10.júna 1890, kedy richtár Jozef Bolo založil Dobrovoľný hasičský spolok.

Výročná členská schôdza DHZ

Výročná členská schôdza DHZ

Dátum: 27. 1. 2018

27.januára 2018 sa konala Výročná členská schôdza DHZ Tepličeka nad Váhom v Obecnom dome. V prvej časti boli prednesené správy o hospodárení a činnosti Dobrovoľného hasičského zboru za rok 2017. Zároveň bol prečítaný návrh činnosti na rok 2018. Na schôdzu prišli a pripojili so do diskusie predseda Územného výboru DPO v Žiline, Ľudmila Gulášová z Miestneho spolku ČK v Tepličke nad Váhom, Helena Ďungelová zastupovala Miestny klub zdravotne postihnutých, starosta obce Tepličky nad Váhom a krstná matka práporu Janka Kolenčíková. Po schôdzi prispela Folklórna spevácka skupina Straník svojimi piesňami k spríjemneniu atmosféry.
Text: Štefan Tkáčik

História DHZ

Dátum: 22. 11. 2017

Časté požiare odpradávna ničili na území Tepličky úrodu a majetok jej obyvateľov. Boj s nebezpečným živlom sa datuje už v 19. storočí, keď bol v Tepličke založený hasičský zbor 10. júna 1890 richtárom Jozefom Bolom. Dobrovoľný hasičský spolok v Tepličke nad Váhom patril medzi prvé v okolí Žiliny, je

Opäť horí na Dubni 1

Opäť horí na Dubni

Dátum: 4. 4. 2016

Dňa 4. apríla 2016 okolo 14,00 hod. opäť aj naši hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru z Tepličky nad Váhom zasahujú pri hasení požiaru na Dubni. Momentálne príčiny požiaru nie sú známe. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že v období mesiacov marec – máj a júl – august sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

125. výročie  1

125. výročie

Dátum: 23. 7. 2015

Obec Teplička nad Váhom o dva roky oslávi 750. výročie od prvej písomnej zmienky o obci. Veľká časť dejín našej obce je spojená s dobrovoľným hasičským zborom a to  už 125. rokov. Žiadny iný spolok v obci nedosiahol takýto významný míľnik.

Oslavy výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Tepličke nad Váhom (DHZ) začali  v piatok 17. júla 2015 slávnostným nástupom členov DHZ pred hasičskou zbrojnicou. Pokračovali  pietnou spomienkou a položením venca na miestnom cintoríne, kde si uctili spomienku na svojich zosnulých členov. V podvečerných hodinách sa konala slávnostná schôdza všetkých členov DHZ.