Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

LPS

 

urbarteplicka.sk

 

História a činnosť

Staré uhorské súkromné právo bolo založené na dvoch formách vlastníctva, a to na dedenom majetku (dedovizni) a urbárskom majetku. Dedovizeň znamenala pre zemiansky stav dvojnásobné obmedzenie šľachtického majetku. Bola to povinnosť voči rodine, pretože zdedený majetok musel ostať v rodine, a povinnosť voči korune, v tom prípade, ak rod disponoval majetkom darovaným kráľom. V prípade vymretia rodiny sa musela čiastka tzv. kuriálneho majetku (patriaci ku kúrii, rodu) pôvodne darovaná kráľom (donácia) vrátiť ako tzv. odúmrť do kráľovských rúk.

celý článok

Výbor pozemkových spoločenstiev na roku 2013 – 2018Výborová schôdza v teréne pri začiatku budovania cesty v Minčole v roku 2012

Lesné družstvo DUBEŇ – pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom

Nám. sv. Floriána č. 38

Teplička nad Váhom  013 01

IČO 4206847900

DIČ 2022822153

IČ DPH SK 2022822153

 

Komposesorát MINČOL – pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom

Nám. sv. Floriána č. 38

Teplička nad Váhom  013 01

IČO 4206507100

DIČ 2022743360

IČ DPH SK 2022743360

 

BÝVALÝ  URBÁR – pozemkové spoločenstvo Teplička nad Váhom

Nám. sv. Floriána č. 38

Teplička nad Váhom  013 01

IČO 4206508900

DIČ 2022743349

IČ DPH SK 2022743349

 

V prípade potreby je možné osobne počas úradných hodín a to v budove urbáru Teplička. Je to možné jeden krát za dva týždne v piatok medzi 17.00 a 18,00 hod. Úradné hodiny sú zverejnené na dverách urbáru.

 

Alebo prostredníctvom mailu:                                                      

lps.teplickanadvahom@gmail.com                                             

urbarteplickanadvahom@gmail.com

 

alebo na telefónnom čísle:

0910 676 770 

Logo urbar

Oznam o Zhromaždení členov pozemkových spoločenstiev

Dátum: 13. 5. 2024

Bývalý urbár, pozemkové spoločenstvo, Lesné družstvo Dubeň, pozemkové spoločenstvo, Komposesorát Minčol pozemkové spoločenstvá Teplička nad Váhom oznamujú svojim podielníkom, že v týchto dňoch si nájdu vo svojich poštových schránkach písomnosti. Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie.

LPS

Oznam o Zhromaždení členov pozemkových spoločenstiev

Dátum: 19. 4. 2023

Bývalý urbár, pozemkové spoločenstvo, Lesné družstvo Dubeň, pozemkové spoločenstvo, Komposesorát Minčol pozemkové spoločenstvá Teplička nad Váhom oznamujú svojim podielníkom, že v týchto dňoch si nájdu vo svojich poštových schránkach písomnosti. Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie.

Predaj palivového dreva

Predaj palivového dreva

Dátum: 27. 10. 2022

Lesné družstvo Dubeň - pozemkové spoločenstvo ponúka na predaj palivové drevo. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Správa o hlasovaní 1

Správa o hlasovaní

Dátum: 29. 6. 2021

Bývalý urbár, Lesné družstvo Dubeň, Komposesorát Minčol vydalo Správu o hlasovaní členov pozemkových spoločenstiev
o korešpondenčnom spôsobe účasti a hlasovania na Zhromaždení členov pozemkových spoločností.

Výzva na hlasovanie

Výzva na hlasovanie

Dátum: 1. 5. 2021

Bývalý urbár, Lesné družstvo Dubeň, Komposesorát Minčol vyzýva na hlasovanie členov pozemkových spoločenstiev o korešpondenčnom spôsobe účasti a hlasovania na ZČPS.

Oznam

OZNAM

Dátum: 24. 1. 2021

Kontakty počas pandemickej situácie.

Predaj palivového dreva 1

Predaj palivového dreva

Dátum: 6. 5. 2020

Lesné družstvo Dubeň - pozemkové spoločenstvo a Bývalý urbár - pozemkové spoločenstvo ponúkajú na predaj palivové drevo. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Valné zhromaždenie vlastníkov  pozemkových spoločenstiev

Valné zhromaždenie vlastníkov pozemkových spoločenstiev

Dátum: 26. 3. 2018

Dňa 24. 3. 2018 sa uskutočnilo v priestoroch Športklubu valné zhromaždenie vlastníkov pozemkových spoločenstiev Bývalý urbár, Lesné družstvo Dubeň a Komposesorát Minčol.
Predseda Viliam Záhumenský v úvode privítal starostu obce Ing. Viliama Mrázika, odborného lesného hospodára Ing. Jozefa Ivanka, celý výbor a všetkých zúčastnených.

História

Dátum: 22. 11. 2017

.