Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Slovenský červený kríž, 
miestny spolok Teplička nad Váhom

História a činnosť

Členovia Červeného krížaMiestny spolok SČK v Tepličke nad Váhom vznikol v rokoch 1946-1947. Jeho zakladateľmi boli MUDr. Anton Uhliarik, Martin Jurčo, Anton Jurčo, Anton Schneider, Štefánia Šindelová, manželia Štefanovci. Bola založená aj zdravotná družina, ktorá absolvovala zdravotné cvičenie, zamerané na podanie prvej pomoci. Družinu viedol Anton Šnajder, veliteľkami boli Helena Hrozová, Mária Milková a Ľudmila Gulášová. Predsedom miestneho spolku boli Anton Šnajder, Juraj Mintál, Karol Tkáčik, Edita Staňová a od roku 1980 Ľudmila Gulášová. Činnosť spolku sa zameriava hlavne na získavanie darcov krvi, zdravotné prednášky o podaní prvej pomoci, prednášky na základných školách.

 

Jesenná brigáda členov Červeného kríža, čistenie parku a Námestia sv. Floriána, 1994. Foto z archívu rodiny GulášovejKaždoročne sa absolvuje výlet s členmi a darcami krvi k termálnym kúpaliskám, usporadúvajú sa posedenia pri guľáši i stretnutia s jubilantmi na výročnej členskej schôdzi, ktorá je doplnená kultúrnym programom s tanečnou zábavou. V obci sa organizuje odber krvi. Spolok pomáha aj sociálne slabším rodinám potravinovými balíčkami. Rodinám s malými novorodencami rozdáva plienky, ktoré im daruje Územný spolok červeného kríža v Žiline. Nezabúdajú ani na svojich starých a chorých členov, ktorých pravidelne navštevujú aj s malou pozornosťou. Pri úmrtí člena spolku zakúpia kytičku a zúčastnia sa smútočného obradu.
Spolok má v súčasnosti 216 členov, plus darcovia krvi, je ich veľa, ich počet nie je stály. Vo výbore pracuje 12 členov:  Ľudmila Gulášová – predsedníčka, Danka Birčáková – podpredsedníčka, Ján Zajac – pokladník,  Jana Martinčeková, Helena Kucharovičová – kronikárka, Eugen Majerčík – kontrolór, Marta Vlčáková, Lenka Čičmancová, Anežka Šimarová, Mária Mintálová, Hanka Ondrišková. Spolok spolupracuje s Dobrovoľným hasičským zborom v Tepličke nad Váhom, Obecným úradom v Tepličke, Zväzom zdravotne postihnutých, klubom dôchodcov, základnou školou a Územným spolkom červeného kríža v Žiline.

Ľudmila Gulášová
predsedkyňa


červeny križZdravotná družinaČervený kríž na súťaži mimo obce. Foto z archívu Emílie Tulcovej, rod. JurčovejČlenovia Červeného kríža    Na Záhumní súťaže v poskytovaní v prvej pomoci členmi Červeného kríža. Foto z archívu Emílie Tulcovej, rod. JurčovejSúťaž v poskytovaní prvej pomoci členmi Červeného krížaVyhodnotenie na súťaži poskytovania prvej pomoci členmi Červeného kríža ľahšie a ťahšie poraneným

Keď sa spoja sily...

Keď sa spoja sily...

Dátum: 30. 4. 2024

Dňa 29. apríla 2024 Miestny spolok Červeného kríža v Tepličke nad Váhom zorganizoval krásnu akciu pod názvom „Májová kvapka krvi“.

Pre nás kvapka, pre druhých život

Pre nás kvapka, pre druhých život

Dátum: 28. 4. 2023

Miestny spolok Červeného kríža Teplička nad Váhom v piatok (28.4.) zorganizoval mobilný odber krvi, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Obecného domu.

Novembrová kvapka krvi Miestneho spolku Červený kríž Teplička nad Váhom v priestoroch Obecného domu 18.11.2022

Každá kvapka sa počíta

Dátum: 19. 11. 2022

Miestny spolok Červeného kríža Teplička nad Váhom v piatok 18. novembra 2022 usporiadal v priestoroch Obecného domu odber krvi. Akcia, v ktorej sa každá kvapka počíta.

"Na mieste, kde sa stretne láska a ochota pomôcť, sa dejú malé zázraky."

"Na mieste, kde sa stretne láska a ochota pomôcť, sa dejú malé zázraky."

Dátum: 6. 5. 2022

Dňa 6. mája 2022 sa v Obecnom dome v Tepličke nad Váhom konal mobilný odber krvi, ktorý organizoval Miestny spolok Červeného kríža Teplička nad Váhom. Bol výnimočný, pretože darovaná krv pomôže dotyčnej osôbke, ktorá ju veľmi potrebuje.

Plagat Odber krvi maj 2022

Pozvánka na májový Odber krvi

Dátum: 6. 5. 2022

Miestny spolok Červený kríž Teplička nad Váhom Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční 6. mája 2022 v čase od 8:00 hod. do 11:00 hod. v priestoroch Obecného domu v Tepličke nad Váhom.

"Daruj krv - zachrániš život."

Predsedníčka Miestneho spolu Červeného kríža Ľudmila Gulášová bilancuje.

Miestny spolok Červeného kríža bilancuje

Dátum: 18. 9. 2020

Každoročne začiatkom roka združenia, kluby našej obce rekapitulujú svoje pôsobenie, činnosti za predchádzajúce obdobie na výročných schôdzach. Členovia Miestneho spolku Červeného kríža sa stretli v priestoroch Športklubu, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok.

Svätomartinská kvapka krvi 2019

Svätomartinská kvapka krvi 2019

Dátum: 17. 11. 2019

Dňa 15.11.2019 sa v Obecnom dome našej obce uskutočnila akcia „Svätomartinská kvapka krvi“, ktorú organizoval miestny spolok Červeného kríža v Tepličke nad Váhom.

Darovaný defibrilátor už má svoje miesto

Darovaný defibrilátor už má svoje miesto

Dátum: 8. 8. 2019

Za účasti vedenia obce Tepličky nad Váhom a členov Slovenského červeného kríža bol dnes (8.8.) na budovu Zdravotného strediska osadený prístroj - automatický externý defibrilátor (AED).

Odber krvi pre dobrovoľných darcov a členov spolku

Odber krvi pre dobrovoľných darcov a členov spolku

Dátum: 20. 5. 2019

Dňa 17. 5. 2019 sa v priestoroch Obecného domu v Tepličke nad Váhom uskutočnila akcia Miestneho spolku Červeného kríža – Odber krvi pre dobrovoľných darcov a členov spolku.

Slávnostná Výročná členská schôdza MSČK

Slávnostná Výročná členská schôdza MSČK

Dátum: 13. 4. 2019

sa niesla v znamení 100 ročnice založenia Červeného kríža Čechov a Slovákov.

Miestny spolok Červený kríž zorganizoval "Odber krvi" 1

Miestny spolok Červený kríž zorganizoval "Odber krvi"

Dátum: 18. 5. 2018

Dnes (18.5.2018) sa v priestoroch Obecného domu konala akcia „Odber krvi“ pre dobrovoľných darcov krvi a členov Miestneho spolku Červeného kríža Tepličky nad Váhom. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí prišli podporiť dobrú vec a svojou kvapkou krvi prispeli k záchrane života chorých.

Výročná členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža

Výročná členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža

Dátum: 3. 2. 2018

Výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža sa konala dňa 3. februára v priestoroch Športklubu. Schôdzu otvoril FS Straník, ktorý naladil príjemnú atmosféru. Ako prvá sa prihovorila členom predsedkyňa spolku pani Ľudmila Gulášová. V príhovore zhrnula život spolku počas roka 2017 a predostrela plánované aktivity na rok 2018.

Členovia Červeného kríža navštívili Pezinok

Členovia Červeného kríža navštívili Pezinok

Dátum: 15. 12. 2017

Zobudili sme sa do uplakaného rána. Ale ani dážď, ani vietor nezabránili našej túžbe vidieť 23. 09. 2017 Pezinok. Čakalo nás vinobranie a zároveň aj kultúrny program, vystúpenie FS Straník. O ôsmej hodine ráno sme nastúpili do autobusu a plní očakávania sme sa vybrali na cestu.

60. výročie založenia Červeného kríža v obci Teplička nad Váhom

Dátum: 13. 12. 2017

Tento rok si členovia a darcovia krvi pripomenuli 60. výročie založenia miestnej organizácie Červeného kríža v Tepličke nad Váhom.

Členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža

Členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža

Dátum: 21. 2. 2017

Dňa 18. februára 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža v priestoroch Športklubu, na ktorej bol schválený rozpočet organizácie na rok 2017.