Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Miestny spolok Červeného kríža

Slovenský červený kríž, 
miestny spolok Teplička nad Váhom

História a činnosť

Členovia Červeného krížaMiestny spolok SČK v Tepličke nad Váhom vznikol v rokoch 1946-1947. Jeho zakladateľmi boli MUDr. Anton Uhliarik, Martin Jurčo, Anton Jurčo, Anton Schneider, Štefánia Šindelová, manželia Štefanovci. Bola založená aj zdravotná družina, ktorá absolvovala zdravotné cvičenie, zamerané na podanie prvej pomoci. Družinu viedol Anton Šnajder, veliteľkami boli Helena Hrozová, Mária Milková a Ľudmila Gulášová. Predsedom miestneho spolku boli Anton Šnajder, Juraj Mintál, Karol Tkáčik, Edita Staňová a od roku 1980 Ľudmila Gulášová. Činnosť spolku sa zameriava hlavne na získavanie darcov krvi, zdravotné prednášky o podaní prvej pomoci, prednášky na základných školách.

 

Jesenná brigáda členov Červeného kríža, čistenie parku a Námestia sv. Floriána, 1994. Foto z archívu rodiny GulášovejKaždoročne sa absolvuje výlet s členmi a darcami krvi k termálnym kúpaliskám, usporadúvajú sa posedenia pri guľáši i stretnutia s jubilantmi na výročnej členskej schôdzi, ktorá je doplnená kultúrnym programom s tanečnou zábavou. V obci sa organizuje odber krvi. Spolok pomáha aj sociálne slabším rodinám potravinovými balíčkami. Rodinám s malými novorodencami rozdáva plienky, ktoré im daruje Územný spolok červeného kríža v Žiline. Nezabúdajú ani na svojich starých a chorých členov, ktorých pravidelne navštevujú aj s malou pozornosťou. Pri úmrtí člena spolku zakúpia kytičku a zúčastnia sa smútočného obradu.
Spolok má v súčasnosti 216 členov, plus darcovia krvi, je ich veľa, ich počet nie je stály. Vo výbore pracuje 12 členov:  Ľudmila Gulášová – predsedníčka, Danka Birčáková – podpredsedníčka, Ján Zajac – pokladník,  Jana Martinčeková, Helena Kucharovičová – kronikárka, Eugen Majerčík – kontrolór, Marta Vlčáková, Lenka Čičmancová, Anežka Šimarová, Mária Mintálová, Hanka Ondrišková. Spolok spolupracuje s Dobrovoľným hasičským zborom v Tepličke nad Váhom, Obecným úradom v Tepličke, Zväzom zdravotne postihnutých, klubom dôchodcov, základnou školou a Územným spolkom červeného kríža v Žiline.

Ľudmila Gulášová
predsedkyňa


červeny križZdravotná družinaČervený kríž na súťaži mimo obce. Foto z archívu Emílie Tulcovej, rod. JurčovejČlenovia Červeného kríža    Na Záhumní súťaže v poskytovaní v prvej pomoci členmi Červeného kríža. Foto z archívu Emílie Tulcovej, rod. JurčovejSúťaž v poskytovaní prvej pomoci členmi Červeného krížaVyhodnotenie na súťaži poskytovania prvej pomoci členmi Červeného kríža ľahšie a ťahšie poraneným

Predsedníčka Miestneho spolu Červeného kríža Ľudmila Gulášová bilancuje.

Miestny spolok Červeného kríža bilancuje

Dátum: 18. 9. 2020

Každoročne začiatkom roka združenia, kluby našej obce rekapitulujú svoje pôsobenie, činnosti za predchádzajúce obdobie na výročných schôdzach. Členovia Miestneho spolku Červeného kríža sa stretli v priestoroch Športklubu, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok.

#

Svätomartinská kvapka krvi 2019

Dátum: 17. 11. 2019

Dňa 15.11.2019 sa v Obecnom dome našej obce uskutočnila akcia „Svätomartinská kvapka krvi“, ktorú organizoval miestny spolok Červeného kríža v Tepličke nad Váhom.

#

Darovaný defibrilátor už má svoje miesto

Dátum: 8. 8. 2019

Za účasti vedenia obce Tepličky nad Váhom a členov Slovenského červeného kríža bol dnes (8.8.) na budovu Zdravotného strediska osadený prístroj - automatický externý defibrilátor (AED).

#

Odber krvi pre dobrovoľných darcov a členov spolku

Dátum: 20. 5. 2019

Dňa 17. 5. 2019 sa v priestoroch Obecného domu v Tepličke nad Váhom uskutočnila akcia Miestneho spolku Červeného kríža – Odber krvi pre dobrovoľných darcov a členov spolku.

#

Slávnostná Výročná členská schôdza MSČK

Dátum: 13. 4. 2019

sa niesla v znamení 100 ročnice založenia Červeného kríža Čechov a Slovákov.

Miestny spolok Červený kríž zorganizoval "Odber krvi" 1

Miestny spolok Červený kríž zorganizoval "Odber krvi"

Dátum: 18. 5. 2018

Dnes (18.5.2018) sa v priestoroch Obecného domu konala akcia „Odber krvi“ pre dobrovoľných darcov krvi a členov Miestneho spolku Červeného kríža Tepličky nad Váhom. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí prišli podporiť dobrú vec a svojou kvapkou krvi prispeli k záchrane života chorých.

#

Výročná členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža

Dátum: 3. 2. 2018

Výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža sa konala dňa 3. februára v priestoroch Športklubu. Schôdzu otvoril FS Straník, ktorý naladil príjemnú atmosféru. Ako prvá sa prihovorila členom predsedkyňa spolku pani Ľudmila Gulášová. V príhovore zhrnula život spolku počas roka 2017 a predostrela plánované aktivity na rok 2018.

#

Členovia Červeného kríža navštívili Pezinok

Dátum: 15. 12. 2017

Zobudili sme sa do uplakaného rána. Ale ani dážď, ani vietor nezabránili našej túžbe vidieť 23. 09. 2017 Pezinok. Čakalo nás vinobranie a zároveň aj kultúrny program, vystúpenie FS Straník. O ôsmej hodine ráno sme nastúpili do autobusu a plní očakávania sme sa vybrali na cestu.

60. výročie založenia Červeného kríža v obci Teplička nad Váhom

Dátum: 13. 12. 2017

Tento rok si členovia a darcovia krvi pripomenuli 60. výročie založenia miestnej organizácie Červeného kríža v Tepličke nad Váhom.

#

Členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža

Dátum: 21. 2. 2017

Dňa 18. februára 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Miestneho spolku Červeného kríža v priestoroch Športklubu, na ktorej bol schválený rozpočet organizácie na rok 2017.