Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom vzniklo 31. decembra 2010 na podnet jedného z jej zakladateľov Ing. Beáty Kasajovej. 

Poslaním združenia je záchrana, obnova, podpora rekonštrukcie a revitalizácie národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Teplička nad Váhom v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Aktivity zdurženia boli zamerané na odbornú aj dobrovoľnícku činnnosť najmä v časti severozápadná nárožná veža kaštieľa a jej priľahlích priestorov. 

Združenie zorganizovalo v priestoroch severozápadnej nárožnej veže kaštieľa výstavu fotografií i umeleckých diel, výstavu exponátov nálezov z výskumov, koncerty vážnej hudby, ktoré odzneli v podvečerných hodinách v auguste počas kultúrneho podujatia a v decembri v čase adventu.

Adoptovanie okna, alebo jeho časti

OZ pokračuje v reštaurovaní fasády SZ veže kaštieľa

OZ pokračuje v reštaurovaní fasády SZ veže kaštieľa

Dátum: 6. 9. 2023

Združenie aj v tomto roku pokračuje v reštaurátorských prácach na fasáde severozápadnej nárožnej veže kaštieľa a v inštalovaní štyroch kusov replík barokových elipsovitých okien.

Reštaurovanie fasády na najvyššom podlaží SZ veže

Reštaurovanie fasády na najvyššom podlaží SZ veže

Dátum: 3. 5. 2023

Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom realizovalo projekt s názvom „Reštaurovanie fasády a doplnenie barokových okien na veži kaštieľa“ za účelom zachovania kultúrnych hodnôt. Finančný príspevok na materiál na omietky a prenájom lešenia bol poskytnutý vo výške 5500 EUR.

postupná obnova SZ veže

Kaštieľ Teplička nad Váhom - postupná obnova SZ veže

Dátum: 12. 1. 2023

Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom prináša fotky pre porovnanie postupnej obnovy SZ nárožnej veže kaštieľa.

PF 2023

PF 2023

Dátum: 31. 12. 2022

Šťastný nový rok 2023, veľa lásky, zdravia, splnených snov a pracovných úspechov Vám zo srdca želá OZ Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

adoptovať si

Adoptovanie okna alebo jeho časti

Dátum: 22. 9. 2022

Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom Vám ponúka možnosť finančne sa spolupodieľať na obnove SZ veže kaštieľa.

Predbežná správa zbierky a záverečná správa zbierky 1

Predbežná správa zbierky a záverečná správa zbierky

Dátum: 24. 8. 2021

Predbežná a záverečná správa zbierky s názvom „Obnova strechy SZ veže Kaštieľa Teplička nad Váhom“

Donatores Castelli Teplicza

Donatores Castelli Teplicza

Dátum: 13. 6. 2021

Vážení dobrodinci, donori, prijmite naše poďakovanie za finančné príspevky, ale aj za materiálnu pomoc pri obnove strechy SZ veže kaštieľa Teplička nad Váhom.

Kaštieľ

Žilinský developer LICITOR: Chceme stavby budúcnosti s úctou k minulosti

Dátum: 24. 10. 2020

Známa žilinská developerská spoločnosť sa zapojila do podpory obnovy strechy kultúrnej pamiatky, ktorá sa spája s menom významnej historickej postavy Žofie Bosniakovej.

Rekonštrukcia severozápadnej veže kaštieľa

Rekonštrukcia severozápadnej veže kaštieľa

Dátum: 17. 8. 2020

Dňa 17.8.2020 sa dvíhala a ukotvila baroková medená cibuľová strecha na severozápadnú vežu kaštieľa.
Po požiari v roku 1928 zhorela celá strecha kaštieľa, nevynímajúc ani strechy nárožných veží. Jedna z nich severozápadná sa dočkala opäť rekonštrukcie po sto rokoch.

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom 4

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

Dátum: 14. 8. 2020

Nosná oceľová konštrukcia sa postavila na nádvorí a ukotvila o priľahlé objekty začiatkom mája. Postupne sa vypĺňala drevenými prvkami do tvaru cibule. Nasledovalo zadebnenie a opracovanie drevených dosiek tak, aby tvar cibule na spojoch bol hladký. Po týchto prácach nasledovalo pokrytie cibule fóliou, ktorú zruční majstri klampiari pokrývali medeným plechom. Z dôvodu bezpečnosti vykonávania prác sa postavilo okolo celej cibule lešenie. Klampiarske práce sa ukončili v mesiaci jún. Na streche veže a bočných priľahlých striech kaštieľa sa dokončila montáž fólie, kontralát a nosného laťovania. Montáž bleskozvodu sa realizovala na západnej a severnej časti veže tak, aby sa bleskový prúd z korunnej rímsy zviedol bezpečne do zeme. Montáž bleskozvodu sa realizovala aj na cibuli.

Skupina dobrovoľníkov a členov združenia opravovala povrch korunnej rímsy, ktorý bol zvetraný vplyvom počasia. Čistili povrch, penetrovali, prípadne škárovali a nakoniec nanášali jemný poter na povrch korunnej rímsy. Domuroval a omietol sa komín, ktorý bude ukončený betónovou hlavicou.

Ing. Beáta Kasajová

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

Dátum: 10. 7. 2020

Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom podporil Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis sumou jedentisíc eur. Predmetom projektu s názvom „Podpora dobrovoľníctva pri obnove strechy“ bolo zabezpečenie prenájmu stabilného, bezpečného lešenia. Toto lešenie bolo potrebné z dôvodu bezpečného vykonávania tesárskych prác na drevenej konštrukcii krovu strechy. Využilo sa aj pri čistení a oprave povrchu korunnej rímsy SZ veže. Do prác na obnove boli zaangažovaní dobrovoľníci, traja zamestnanci Kia Motors Slovakia, členovia združenia a ostatní miestni dobrovoľníci.
Zamestnanci Kia sa v dňoch 5.6.2020 a 10.6.2020 zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v SZ veži. Čistili okolie, ukladali drevný odpad, opravovali korunnú rímsu, čistili od nánosov, penetrovali a škárovali jej povrch, namiešavali maltu, ktorú vynášali pomocou lana v plastových vedrách ku korunnej rímse. Spolu s ďalším dobrovoľníkom, členom združenia nanášali jemný poter na povrch rímsy.
Traja mladí študenti i vekovo od nich starší dobrovoľníci čistili vnútorné miestnosti 2.NP od sutiny po demontáži krovu a škridly pôvodnej strechy, sutinu ukladali pomocou stavebných sklzov na suť na vlečku. Ďalší dobrovoľníci natierali hranoly a pomúrnice položené na korunnej rímse, natierali nosné trámy stropu veže olejovým náterom, taktiež aj podhladové dosky ochranným farebným náterom, čistili a upravovali okolie kaštieľa, ukladali staré drevené trámy a dosky.

Montáž vonkajšieho lešenia

Obnova strechy severozápadnej veže kaštieľa a jej bočných krídel

Dátum: 9. 4. 2020

Po takmer desaťročnom úsilí o komplexnú obnovu severozápadnej veže Kaštieľa Teplička nad Váhom dochádza k stavebnej obnove národnej kultúrnej pamiatky, ktorú realizuje občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom.

Obnova strechy a komína na severozápadnej veži kaštieľa

Obnova strechy a komína na severozápadnej veži kaštieľa

Dátum: 6. 3. 2020

Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom realizuje obnovu strechy a komína na severozápadnej veži kaštieľa. Práce začali v roku 2019 obnovou komína. Pre nepriaznivé počasie nebolo možné pokračovať v obnove. Práce opäť začali búraním bočných striech priľahlej časti západného a severného krídla kaštieľa a strechy severozápadnej veže. Pri prácach je použitý aj žeriav, ktorý obmedzuje časť miestnej komunikácie Na Rybník. Ospravedlňujeme sa za dočasné obmedzenie na tejto komunikácii a prosíme o trpezlivosť a ústretovosť pri výkone týchto prác.

Romantický adventný koncert 1

Romantický adventný koncert

Dátum: 10. 12. 2017

Občianske združenie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom pripravilo Romantický adventný koncert.