Teplička nad Váhom - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Základná organizácia CHPH Teplička nad Váhom

Spolok chovateľov poštových holubov (ďalej len „CHPH“) v Tepličke nad Váhom vznikol v roku 1961. K zakladajúcim členom spolku vtedy patrili: František Ďurčan, Jozef Voloch, Jozef Balát, Jozef Ozaniak, Pavol Markuš, Ján Kováčik, Martin Balát, Pavol Bielik. Vo vedení spolku boli v tom čase František Ďurčan, Jozef Balát a Pavol Bielik.   

Hlavnou činnosťou základnej organizácie CHPH v Tepličke nad Váhom sú výcvik a preteky holubov doma i v zahraničí, a to na tratiach od 100 do 1000 km. Náročnosť pretekov na takýchto vzdialenostiach, ktoré sa uskutočňujú za každého počasia, si od chovateľa vyžaduje vysokú odbornosť v oblasti šľachtiteľstva, znalosti genetiky, dobrého zdravotného stavu holuba i výživových hodnôt krmiva.

Kategórie hodnotenia holubov a holubíc: výkon holuba za rok, výkon holubice za rok, šport A,B,C,D,E,G,H, štandard holub, štandard holubice, súťaž družstiev. V kategórii výkon sú hodnotené holuby a holubice v 20-tich percentách z počtu nasadených holubov vo výkone za rok. V kategórii šport sa umiestňujú  holuby s najnižším koeficientom, ktorý sa vypočíta podľa nasledujúceho vzorca: umiestnenie holuba x 1000 / počet nasadených holubov. Chov jednotlivcov, šľachtených a chovaných holubov na štandard musí tiež spĺňať určité kritériá, ktorými sú: nalietané kilometre, umiestnené v 20-tich percentách z počtu nasadených holubov. K celkovému hodnoteniu sa pripočítava bodová hodnota za stavbu tela a krásu jednotlivca. V súťaži družstiev sa spočítajú všetky body, ktoré chovateľ nazbieral za celú závodnú senzónu. Víťazom sa stáva chovateľ s najvyšším počtom bodov.

Členovia základnej organizácie CHPH Teplička nad Váhom sa každoročne zúčastňujú oblastných a celoslovenských výstav poštových holubov, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Okrem toho sa stretávajú dvakrát do roka na členskej schôdzi, na ktorej vyhodnocujú svoju celoročnú prácu. Prví traja chovatelia sú odmenení pohármi. Združenie pravidelne organizuje dobrovoľné brigády na úpravu prostredia v okolí nasadzovacieho strediska. Na stretnutí pri varení gulášu členovia združenia hodnotia svoje celoročné úspechy.


Text: Tibor Michel, predseda ZOChPH

Generálne majstrovstvá v lietaní pošt.holOblastné združenie Terchová 2015