#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 24. 6. 2024
jasná obloha 25 °C 12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 29/12 °C
streda 26. 6. mierny dážď 30/15 °C
štvrtok 27. 6. slabý dážď 30/17 °C
KIA
Euroregión Beskydy
Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:99
TÝŽDEŇ:99
CELKOM:1483421

Obsah

Evidencia obyvateľstva

 

Meno Funkcia Kontakt

Daša Slotová

evidencia obyvateľstva, dane z nehnuteľností, daň za psa

041 598 21 28
dasa.slotova@teplickanadvahom.sk

 

Úkony v evidencii obyvateľov je možné vykonať aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Poplatky sa hradia v hotovosti v pokladni Obecného úradu.

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky.
Za  členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z  členov tejto rodiny.
Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Osoba vybavujúca prihlásenie   

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Vlastník bytu (domu)

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt  bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa:

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Oznámenie o uzavretí manželstva
 • U dieťaťa rodný list
 • Súhlas vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni

 

Nájomca bytu (domu):

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Súhlas vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti
 • Nájomná zmluva

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Súhlas vlastníka, alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti

na počkanie

 • prihlásenie na trvalý pobyt bez poplatku
 • potvrdenie o trvalom pobyte 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.
Pri hlásení prechodného pobytu je občan predložiť rovnaké doklady ako pri prihlasovaní na trvalý pobyt.

 

Prehlásenie pobytu v rámci  obce

 Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom  úrade zmenu trvalého pobytu v rámci obce.  Pri hlásení zmeny trvalého pobytu je občan predložiť rovnaké doklady ako pri prihlasovaní na trvalý pobyt.

 

Odhlásenie pobytu

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na Obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu.
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Osoba vybavujúca odhlásenie   

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

        občan

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)

na počkanie

 • bez poplatku

 

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom /prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie.

Osoba žiadajúca vystavenie   potvrdenia

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

       občan

 • Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou)
 • Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie

na počkanie

 • 5 €/osoba, platí sa v hotovosti v pokladni OcÚ

 

Určovanie (zmena, zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla

Obec Teplička nad Váhom  v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 1. Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.
 2. Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

 

Úkon

Potrebné doklady

Doba vybavenia

Poplatok

Určenie súpisného a orientačného čísla na budovu

 • žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu
 • doklad o vlastníctve k pozemku / resp. doklad o inom práve k pozemku/ 
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu
 • zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie)  
 • geometrický  plán

do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti

bez poplatku

zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla budovy

 • žiadosť o zrušenie (zmenu) súpisného čísla a orientačného čísla na budovu
 • doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove
 • zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla 
 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti - právoplatné búracie povolenie alebo  doklad o odstránení stavby, geometrický plán

do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti

bez poplatku