#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 5. 2021
silný dážď 13 °C 9 °C
piatok 14. 5. mierny dážď 11/7 °C
sobota 15. 5. slabý dážď 18/6 °C
nedeľa 16. 5. mierny dážď 15/8 °C
KIA logo
Euroregion
Mas_logo
mikroregion-td
Mala_fatra

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 593
TÝŽDEŇ: 2097
CELKOM: 837235

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Silvia Ďungelová

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE  TEPLIČKA NAD VÁHOM

NA I. POLROK 2021

V súlade s § 18f  Zákona 369/1990 o obecnom zriadení vzn.

 

 

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020, do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka §18f.

2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti použitia dotácie z rozpočtu obce – kontrola subjektu, ktorému bola dotácia poskytnutá v súlade so Zákonmi č.: 583/2004, 523/2004 a VZN č. 3/2013.

3. Stanovisko k záverečnému účtu obce Teplička nad Váhom za rok 2020, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

4. Kontrola vykonávania finančnej kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z.

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.

6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

7. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

8. Kontrola využívania telocvične.

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   Ing. Silvia Ďungelová

                                                                                                                                                                hlavná kontrolórka obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na I. polrok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  09.12. 2020 s číslom uznesenia  99/2020.

 

 

 

 

Predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

 

§ 18f


Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.