#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 7. 2022
takmer jasno 29 °C 13 °C
pondelok 4. 7. polojasno 32/14 °C
utorok 5. 7. mierny dážď 21/15 °C
streda 6. 7. jasná obloha 25/12 °C
KIA
Euroregión Beskydy
Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 388
TÝŽDEŇ: 4450
CELKOM: 1044015

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Silvia Ďungelová

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE  TEPLIČKA NAD VÁHOM

NA I. POLROK 2022

V súlade s § 18f  Zákona 369/1990 o obecnom zriadení vzn.

 

 

  1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021, do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka §18f Zákona 369/1990.
  2. Kontrola poskytovania a použitia dotácii z rozpočtu obce:
    • kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce v oblasti poskytovania dotácií z rozpočtu obce – kontrola na obecnom úrade .
    •  kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti použitia dotácií z rozpočtu   obce – kontrola u subjektu, ktorému bola poskytnutá dotácia.

3. Stanovisko k záverečnému účtu obce Teplička nad Váhom za rok 2021, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

4. Kontrola vykonávania finančnej kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z. a uznesení obecného zastupiteľstva.

5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.

6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

7. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

 

 

                                                                                                                                                                      Ing. Silvia Ďungelová

                                                                                                                                                                   hlavná kontrolórka obce

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na I. polrok 2022 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  15.12. 2021 pod číslom uznesenia 82/2021.

 

 

 

 

Predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

 

§ 18f


Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.