#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 6. 7. 2020
slabý dážď 27 °C 14 °C
utorok 7. 7. slabý dážď 19/10 °C
streda 8. 7. slabý dážď 21/7 °C
štvrtok 9. 7. polojasno 24/11 °C
KIA logo
Euroregion
Mas_logo
mikroregion-td
Mala_fatra

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 266
TÝŽDEŇ: 266
CELKOM: 670032

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: Ing. Silvia Ďungelová

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

TEPLIČKA NAD VÁHOM

NA I. POLROK 2020

 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 je v súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019, do 60 dní od uplynutia kalendárneho roka.

2. Kontrola čerpania dotácie z rozpočtu obce v súlade s VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce.

3. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Teplička nad Váhom za rok 2019, pred jeho schválením v obecnom 

    zastupiteľstve.

4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám 

5. Kontrola vykonávania finančnej kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z.

6. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Teplička nad Váhom

7. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.

8. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie.

9. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 11.12. 2019.

 

Predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

§ 18f


Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.