#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, streda 23. 9. 2020
mierny dážď 24 °C 12 °C
štvrtok 24. 9. mierny dážď 21/13 °C
piatok 25. 9. silný dážď 17/13 °C
sobota 26. 9. silný dážď 13/9 °C
KIA logo
Euroregion
Mas_logo
mikroregion-td
Mala_fatra

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 8
DNES: 358
TÝŽDEŇ: 1092
CELKOM: 697284

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Silvia Ďungelová

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE  TEPLIČKA NAD VÁHOM

NA II. POLROK 2020

V súlade s § 18f  Zákona 369/1990 o obecnom zriadení vzn.

 

1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce a vykonávania finančnej kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z.

2.  V súlade s VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce - kontrola žiadosti pred ich schválení v obecnom zastupiteľstve.

3. Kontrola použitia návratných zdrojov financovania  v súlade so Zákonom 583/2004  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy– získaný úver v roku 2020.

4. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2021 a k Programovému rozpočtu obce na roky 2021-2023 v súlade so Zákonom č. 583/2004.

  • Spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
  • Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.

 

5. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

 

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                   Ing. Silvia Ďungelová

                                                                                                                                                                hlavná kontrolórka obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na II. polrok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.06. 2020 s číslom uznesenia  38/2020.

 

 

 

 

Predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

 

§ 18f


Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.