#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, streda 17. 4. 2024
slabý dážď 8 °C 1 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 10/1 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 11/0 °C
sobota 20. 4. dážď so snehom 7/3 °C
KIA
Euroregión Beskydy
Miestna akčná skupina Terchovská dolina
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
MALÁ FATRA, oblastná organizácia cestovného ruchu

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:401
TÝŽDEŇ:1465
CELKOM:1434699

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Silvia Ďungelová

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE  TEPLIČKA NAD VÁHOM

NA I. POLROK 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b)  Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení (ďalej len Zákon č. 369/1990) Zb. v znení neskorších predpisov predkladám  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom na obdobie     I. polroka 2024 nasledovne: 

 

Kontrolná činnosť

 1. Kontrola zvereného majetku rozpočtových organizácii obce.
 2. Kontrola čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu obce.
 3. Kontrola ochrany a poistenia majetku – dohody o hmotnej zodpovednosti.
 4. Kontrola inventarizácie majetku k 31.12.2023.
 5. Kontroly schválené obecným zastupiteľstvom alebo starostom obce.
 6. Kontroly z vlastného uváženia, poznatkov a skutočností, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone kontrolnej činnosti.

 

Ostatné činnosti

 • Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v zmysle zákona 369/1990.
 • Účasť na zasadnutiach obecnej rady.
 • Účasť na vybraných zasadnutia komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve obce Teplička nad Váhom.
 • Spolupráca pri príprave a predkladaní návrhov VZN, interných smerníc v nadväznosti na platné právne predpisy Slovenskej republiky.
 • Zvyšovanie odbornej kvalifikácie – účasť na školeniach hlavných kontrolórov, školeniach a seminároch k aktuálnym odborným témam súvisiacich s kontrolnou činnosťou.
 • Príprava na výkon kontroly, ktorá spočíva v naštudovaní VZN, noriem, interných predpisov, zákonov, metodických usmernení a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetu kontroly.

 

 

                                                                                                                                                                      Ing. Silvia Ďungelová

                                                                                                                                                         hlavná kontrolórka obce

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na I. polrok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  13.12. 2023 pod číslom uznesenia 115/2023.

 

 

 

 

Predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

 

§ 18f


Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.