#
#
#
#
#

Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google playApp store

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, sobota 16. 10. 2021
polojasno 13 °C 4 °C
nedeľa 17. 10. takmer jasno 13/3 °C
pondelok 18. 10. zamračené 14/5 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
KIA logo
Euroregion
Mas_logo
mikroregion-td
Mala_fatra

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 2261
CELKOM: 896832

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Silvia Ďungelová

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE  TEPLIČKA NAD VÁHOM

NA II. POLROK 2021

V súlade s § 18f  Zákona 369/1990 o obecnom zriadení vzn.

 

 

 

1. Kontrola zverejňovania zmlúv a vybraných účtovných dokladov v súlade so Zákonom 211/2000 Z.z.

2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce a vykonávania finančnej

     kontroly v súlade so Zákonom 357/2015 Z.z. Využívanie inštitútu osobitného zreteľa pri predaji majetku.

3.  V súlade s VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce - kontrola žiadosti pred ich schválení v obecnom

      zastupiteľstve.

4. Kontrola použitia návratných zdrojov financovania  v súlade so Zákonom 583/2004  o rozpočtových pravidlách územnej

     samosprávy.

5. Stanovisko k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2022 a k Programovému rozpočtu obce na roky 2022-2024

     v súlade so Zákonom č. 583/2004.

  • Spolupráca pri vypracovaní všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
  • Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce.

6. Kontrola efektívneho využívania telocvične.

7. Plnenia úloh uložených obecným zastupiteľstvom a starostom obce.

 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   Ing. Silvia Ďungelová

                                                                                                                                                                hlavná kontrolórka obce

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Teplička nad Váhom na II. polrok 2021 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  30.06. 2021 pod číslom uznesenia  33/2021.

 

 

 

 

Predpoklady na výkon jeho funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie , ako i rozsah jeho úloh upravuje § 18 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto:

 

§ 18f


Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.